Het verhaal van deze ikoon

HET VERHAAL VAN DEZE IKOON

Elke ikoon heeft een eigen verhaal en betekenis. Steeds zal ik op deze pagina een andere ikoon onder de loep nemen en me verdiepen in de achtergrond, historie en symboliek.

‘De engel van het zalig zwijgen’

 ‘Hesychia is een stil zijn van de geest en van de wereld.

Zij die zich door heilig stilzwijgen hebben gezuiverd-

en op onuitsprekelijke wijze zijn verenigd met-

het alle denken en weten overstijgende licht-

aanschouwen God in zichzelf als in een spiegel’.

(Gregorius Palamás)

Deze ikoon, van het type Hesychia stelt Christus voor als engel. Voor zijn borst draagt hij als een schild een beeltenis van Christus van het Emmanuël type (de logos-geest). Deze beeltenis zweeft als het ware op de dragende handen van de Christus-engel. Het aureool van Christus laat de Goddelijkheid/ de gelijkheid aan God zien, door de twee vierkanten in rood en blauw, die symbool zijn voor God de vader. Zo bezien is deze ikoon ook een uitdrukking van de Heilige drie-eenheid. Er zijn ook afbeeldingen van deze engel zonder Emmanuël.

Gregorius Palamás (14e eeuw) was een van de monniken die de stilte van de geest en van de wereld heeft ervaren. Hij verwoordde wat ook vandaag nog actueel is.

Stil worden is een hele uitdaging. Er is zoveel dat ons afleidt.  En als we stil willen worden dan horen we juist de drukte van binnen. Stilte is meer dan niet spreken.

Wie het aandurft om in momenten van bezinning en meditatie Naar zichzelf te luisteren, begint achter de drukte iets te ervaren wat omvangrijker is en dieper strekt dan wat we in ons ik kunnen voorstellen.

De beleving groeit dat de essentie van het bestaan in onszelf ervaren kan worden. De stilte van de geest blijkt dan een sterke kracht in zich te dragen die alles doordringt.

Als we iets hiervan ontdekt hebben, begint het leven in een nieuw licht te komen waardoor er een nieuwe omgang ontstaat met alles wat het leven met zich meebrengt.

deze ikoon van Christus de verlosser is een voor mij zeer nabije ikoon. Onlangs mocht ik hem in het echt zien in het st. Katharinaklooster in de Sinai woestijn.

Reacties zijn gesloten.